Strona główna

Syndyk jako menedżer zarządzania

kryzysowego kieruje przedsiębiorstwem,

które z różnych powodów znalazło

się w kryzysie.